PLAN ILI PANIKA? Egzodus etnickih Albanaca sa Kosova, mart-maj 1999

 

Sadržaj

Izvršni pregled

I. Uvod

II. Faze

1 | 2 | 3

III. Zaključak

Dodatak A:
Podaci i Metode

Dodatak B:
Mape toka izbeglica u dvodnevnim periodima

Dodatak C:
Opštine na Kosovu

O organizacijama: AAAS, IPLS, EWMI

O Autoru

Zahvalnost


Prevod sa engleskog: Djordje Djordjevic

Upravni odbor AAAS-a u saglasnosti sa politikom asosijacije, odobrio je izdavanje ovog izveštaja kao doprinos razumevanju jednog ynačajnog procesa. Tumačenja i zaključci su autorovi i nemaju nameru da predstavljaju mišljenja odbora, saveta ili članova asosijacije.

Štampano u Sjedinjenim Američkim Državama
Sva prava zadržana, AAAS, 2000

 

AAAS Science and Human Rights Program